Kvantemedicin

Hvad er kvantemedicin?

Alle kroppens organer og celler udsender elektriske og elektromagnetiske (EM) signaler. Kroppen opretholder sin balance ved at cellerne sender elektromagnetiske signaler til hinanden, så de fungerer bedre og er i balance sammen. Der kan imidlertid opstå ubalancer som bl. a. kan skyldes, at kroppen angribes af sygdomsfremkaldende organismer som svampe, vira, bakterier eller parasitter, at kroppen udsættes for kraftig følelsesmæssig stress, eller kroppen bliver forgiftet af kemikaliker.
INDIGO måler de samme parametre som bruges i MR skanning eller i et EEG. En MR skanning laver et billede af de Elektromagnetiske forhold omkring organer, muskulatur etc. og det billede afslører, om der er skader i organerne. De kvantemedicinske apparater måler både på enkeltcelleniveau og på organniveau. Der måles om cellerne er i balance og i perfekt stand. Man kan se hvilke celler / organer, der er angrebet og måle hvilke organismer, der har et forkert signal.
Selve undersøgelsen tager 5 minutter og viser hvilke organer eller celler, der er i ubalance. Hvorefter man med det samme, ved hjælp af de allerede indkodede programmer, kan påvirke ubalancer, stimulere kroppens healing, men også bekæmpe sygdomsfremkaldende mikroorganismer, så de fleste inaktiveres.

Af ubalancer, der typisk kan genoprettes, kan nævnes, astma, hjernerystelser, immunsystemet, fordøjelsen og stress i det autonomiske nervesystem.